Resultat & Forskning

Uppnådda effekter av MST

MST är en bevisat effektiv behandling, eller en “evidensbaserad praktik” (EBP). Effektiviteten av MST för unga människor med allvarliga beteendeproblem har upprepade gånger påvisats av olika oberoende forskargrupper. Resultaten av dessa studier visar bland annat att:

 • Antalet nya gripanden (återfall) minskar på lång sikt, vilket framgår av studier med grova ungdomsbrottslingar (Sawyer & Borduin, 2011).
 • Antalet placeringar utanför hemmet minskar (Van der Stouwe et al., 2014).
 • Familjens funktion förbättras (Van der Stouwe et al., 2014).
 • Missbruket bland unga minskar (Van der Stouwe et al., 2014).
 • Psykologiska problem bland unga minskar (Painter, 2009).
 • Skolfrånvaron minskar (Weiss et al., 2013) och skolprestationer förbättras (Timmons-Mitchell, Bender, Kishna & Mitchell, 2006).

Uppföljning av resultat

I MST mäts resultaten av alla behandlingar. Resultaten är tillgängliga på team-, organisations- och nationell nivå. Det finns ett kvalitetssäkringssystem med kontinuerlig feedback för att förbättra behandlingarna.

Dessutom görs mycket vetenskaplig forskning om MST:

 • 96 studier har genomförts över hela världen.
 • Mer än 175 kvalitetsgranskade vetenskapliga publikationer har publicerats.
 • Mer än 70 000 familjer varit involverade i studierna.
 • Av dessa är 28 studier randomiserade (RCT).
 • 69 studier utförts av oberoende forskare.

Huvudmål för MST

 • Ungdomen fortsätter att bo hemma (placering utanför hemmet undviks eller förkortas)

 • Ungdomen går i skolan, har arbete eller annan daglig sysselsättning.

 • Ungdomen begår inga brott

 • Ungdomen eliminerar eller minskar substansbruk

 • Familjen och systemen runt ungdomen lär sig att hantera kommande problem

Resultat efter avslutade MST-behandlingar

I Sverige har över 3 900 familjer haft MST sedan starten 2003

91% av ungdomarna bor hemma
91%
78% tar mindre droger och alkohol
78%
76% går i skolan eller arbetar
76%
84% har förbättrade familjerelationer
84%
86% av ungdomarna begår inte brott
86%

Ladda hem fil: 
Sammanställning av Europeisk MST forskning 2022

Ladda hem fil: 
Kort version av MST forskning 2023

Utveckling av MST för andra målgrupper

MST har utvecklats och anpassats för att kunna användas även mot andra målgrupper. Även dessa är uppbyggda och utvärderade utifrån evidens och följer samma kvalitetssäkring. vi ännu inte någon av dessa i Sverige men används i övriga Europa med goda resultat.

MST-CAN (child abuse and neglect)- Särskild uppmärksamhet ägnas åt behandling av trauma hos barn/barn och/eller äldre vid behov – och till behandling av missbruk. En MST-CAN-behandling varar i genomsnitt 6 till 9 månader

 • ärendet har uppmärksammats av socialtjänsten för missförhållande, fysiskt/psykiskt våld och /eller vanvård i hemmet,
 • barnet det berör skall vara i ålder 6-17 år och riskerar placering utifrån förhållandena i hemmet
 • Föräldern är den som är identifierad som är ni behov av förändring i sitt beteende
 • det skall ha inkommit en rapport/anmälan på missförhållanden de senaste 180 dagarna


MST Psychiatric Vänder sig till barn/ungdomar med svåra psykiatriska problem så som ångestproblmatik, depression, bipolär diagnos

MST PSB (problem Sexual behaviour)- MST för ungdomar 10-18 år med historia av framförallt kriminellt sexuellt beteende så som så som sexuella övergrepp, våldtäkter och sexuellt ofredande.  En MST-PSB-behandling varar i genomsnitt 5 till 7 månader.

MST-ID (Lätt intellektuell funktionsnedsättning) för en lindrig intellektuell funktionsnedsättning
MST-ID är en behandling för familjer där den unge och/eller en (eller båda) föräldern/föräldrarna har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
MST-ID varar i genomsnitt 4 till 6 månader.  Med hjälp av bland annat förenklat språk och tillämpning av bildspråk och med anpassade insatser skräddarsys MST-ID-behandlingen efter målgruppen.

Är du intresserad av att veta mer eller nyfiken på att starta en MST utvecklingKontakta info@mstsverige.se så berättar vi mer. 

NYHETSBREV: Få nyheter och intressant info från MST Sverige

©juni 21, 2024 2:28 f m, Shoutery Media, All Rights Reserved

Anders Öhman

Telefon: 070-539 65 71

E-post: anders@solega.se
Gemensam E-post: info@mstsverige.se

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Telefon: 070-932 17 46

E-post:
emma@solega.se
Gemensam E-post:
info@mstsverige.se