Intresserad av att starta ett MST-Team?

Identifiera Målgrupp

För att ha ett MST team behövs 25–30 ungdomar med kriminalitet, substansbruk eller annat normbrytande beteende per år med behov av intensiv behandling.

Kontakt med MST

Kontakta Emma Ulfsdotter Ljunggren för information om MST Praktiska frågor- andra team i området? Ekonomi?

Gå igenom förutsättningar

Görs tillsammans med MST Sverige för att upptäcka möjligheter och potentiella barriärer i implementeringen av ett team.

Information samarbetspartners

Kartläggning och information till andra inom socialtjänsten, polis, skola och andra berörda samarbetspartners.

Beslut - Skriva avtal

Görs tillsammans med MST Sverige för att upptäcka möjligheter och potentiella barriärer i implementeringen av ett team.

Rekrytera personal

MST Sverige finns med som stöd under hela rekryteringen. Finns resurser inom verksamheten som kan omfördelas till ett MST team? Behöver vi rekrytera externt?

Grundutbildning MST

Grundutbildning sker på plats i verksamheten. Teamet startar med fördel upp ärenden dagen efter utbildning.

MST-team i Sverige

Gryning Göteborg
MST Gryning Vård
Programansvarig: Anna-Lena Grundel
E-post: anna-lena.grundel@gryning.se

Teamledare: Helena Brandberg
E-post: helena.brandberg@gryning.se
Tel: 031-83 17 26

Göteborg Nordost
Programansvarig: Karin Mannheimer
E-post: karin.mannheimer@socialnordost.goteborg.se

Teamledare: Maria Reuterhäll Sköld
E-post: maria.reuterhall.skold@socialnordost.goteborg.se
Tel: 031-365 43 87
Mobil: 0703-70 78 61

Göteborg Nordost 2
Programansvarig: Karin Mannheimer
E-post: karin.mannheimer@socialnordost.goteborg.se

Teamledare: Helena Arvold
E-post: helena.arvold@socialnordost.goteborg.se
Tel: 031-365 10 90
Mobil: 0705-997 961

Halmstad
Programansvarig: Viktoria Bengtsson
E-post: viktoria.bengtsson@halmstad.se

Teamledare: Jenny Langguth
E-post: jenny.langguth@halmstad.se
Mobil: 0725-50 72 53

Lund
Programansvarig: Camilla Nilsson
E-post: camilla.nilsson@lund.se

Teamledare: Elin Ståhlnacke
E-post: elin.stahlnacke@lund.se
Tel: 046-359 48 79
Mobil: 0729-81 63 20

Stockholm Järva
Programansvarig: Titti Waern
E-post: titti.waern@stockholm.se

Teamledare: Jonas Borgström
E-post: jonas.borgstrom@stockholm.se

Mobil: 0761-20 26 86

Stockholm Syd
Programansvarig: Eva Murtosaari
E-post: eva.murtosaari@stockholm.se

Teamledare: Hanne Höylo Olsen
E-post: hanne.olsen.h@stockholm.se
Tel: 076-121 42 02

Örnsköldsvik
Programansvarig: Tobias Forsberg
E-post: tobias.forsberg@ornskoldsvik.se

Teamledare: Moa Menzinsky
E-post: moa.menzinsky@ornskoldsvik.se
Mobil: 0732-70 44 57

Anders Öhman

Telefon: 070-539 65 71

E-post: anders@solega.se
Gemensam E-post: info@mstsverige.se

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Telefon: 070-932 17 46

E-post:
emma@solega.se
Gemensam E-post:
info@mstsverige.se