För föräldrar

Börja med MST Hemma

Alla unga växer inte upp utan problem. Ibland går normalt ungdomsbeteende över styr och ditt barn får problem. Vad kan du göra om ditt barn umgås med negativa kamrater, begår brott, använder droger, har problem i skolan eller använder våld? Övriga familjen påverkas negativt och ditt barn kan till och med riskera att flyttas hemifrån och övriga familjen. Känner du igen denna situation? Då kan MST (Multisystemisk terapi) vara lösningen för dig.

Varför MST?

MST är en beprövat effektiv behandling för ungdomar i åldern 10 till 18 år som riskerar att placeras utanför hemmet eller frihetsberövas på grund av sina beteendeproblem. Behandlingen involverar familjen eftersom forskning visar att det är mer hjälpsamt att arbeta på hemmaplan med kompisar, skolmiljö, relationer och mönster i hemmet för att få långsiktiga resultat. 

Hur kan MST hjälpa oss?

MST är en intensiv behandling som fokuserar på hur ni gemensamt kan hantera ditt barns beteenden och där arbetet sker i de miljöer barnet befinner sig i: hemma, i skolan, med vänner och på fritiden.

Tillgänglighet dygnet runt

En behandling varar i genomsnitt 4 till 5 månader. En MST-terapeut kommer hem till er flera gånger i veckan. och teamet är tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. På så sätt kan du alltid ringa och få hjälp vid behov, även på kvällar och helger.

Att lösa problemsituationer tillsammans

Vi kommer överens om tydliga mål för behandlingen och tillsammans tittar vi på vad som påverkar ditt barns beteende. Vi involverar familjemedlemmar och andra viktiga personer runt ungdomens värld för att få verktyg att göra de förändringar som behövs. På så sätt kan ni tillsammans lösa svåra situationer i framtiden och ditt barn kan fortsätta att bo hemma. Forskning visar också att MST är framgångsrikt även bland unga som inte vill samarbeta med behandlingen.

Hur kan jag få MST för mitt barn och min familj?

Kontakta socialtjänsten i din kommun för att höra om MST erbjuds där, eller kontakta ett av de befintliga MST-teamen i Sverige

Anders Öhman

Telefon: 070-539 65 71

E-post: anders@solega.se
Gemensam E-post: info@mstsverige.se

Emma Ulfsdotter Ljunggren

Telefon: 070-932 17 46

E-post:
emma@solega.se
Gemensam E-post:
info@mstsverige.se